Tvořím umění

Nalézám svůj střed, své kořeny, své místo.
Zdroj své vnitřní moudrosti a osobní síly.

Tvořím svůj život

Proč vlastně tvořím? Protože mne to baví ?

Ten důvod je hlubší.

Při tvůrčím procesu dávám prostor pro propojení božské tvůrčí inspirace se svou lidskou touhou po sebevyjádření. Propojuji se se svým zdrojem opravdovosti a vnitřního vedení.

Tak jasné, to samozřejmě na začátku nebylo. Byla jsem jen nutkavě přitahována potřebou něco tvořit. A současně jsem také často podléhala stagnujícím, umrtvujícím silám v sobě.

Při tvoření jsem se musím sou-středit. Dostám jsem se do kontaktu se svým středem. A aniž bych si to zpočátku dokázala takto pojmenovat, posiluji své životaschopné pravé já. Tedy tu svou část, která chce a také je schopna dělat změny. 

Tvůrčí proces je sebezáchovný, sebepoznávací a léčivý .

Co dělat?

Co chci?

Co dál?

Vyčerpaná. Vyčerpaná.
Ztracená. Ztracená.
Vyhořelá. Vyhořela.
Odpojená
od svých snů a tužeb.

Co se sebou?

Jak dál?

Přestaň to vymýšlet! Přestaň to řešit!

Vezmi do ruky tužku, štětec, dláto, hlínu, kus látky. Vezmi to do ruky a začni!

Tvoř jak nejlépe můžeš! Tvoř jak nejlépe můžeš!

Vše ostatní se taky vytvoří. Vše ostatní se taky vytvoří.

Je to posvátná chvíle.
Bereš do ruky víc než umělecké nástroje, bereš do ruky svůj život! Tvoříš víc než umění, tvoříš svůj život!

Můj příběh skončil happyendem. Tvůj může taky!

Nevěříš? Zkus to!

A nebo to zkus se mnou.

Restart - oživení tvořivého Já.

Projdeme hradbou všech těch proč "NE" ,abys spočinula u zdroje své životní síly, vnitřní moudrosti a intuice. Budeš u zrodu svého nového Já.

Galerie Tami-art