Květinový Květinový dům

Květinový dům je virtuální verze prostoru, kde žiji a sdílím různé tvořivé přístupy,
jak poznat a přijmout sama sebe.

Setkáváme se

abychom se uviděly takové,  jaké skutečně jsme.

Naše příběhy se proplétají a vzájemně se zrcadlí. V podobnosti jsme si podporou, v různosti inspirací. Témata a bolesti příběhů vyvstávají, aby se přeměnila do síly a zralosti, která vede k důvěře v život v celé jeho složitosti a k odevzdání se moudrosti mysteria, které nás přesahuje.